Szybki kurs w zawodzie stolarza

Kursy zawodowe to doskonały sposób zarówno na zdobycie zawodu dietetyka czy fryzjera, jak i na pogłębianie posiadanych już kwalifikacji. Dzięki takim szkoleniom można uzyskać także tytuł zawodowy stolarza, a jak wiadomo, tacy pracownicy są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy.

Stolarz jest dość specyficznym zawodem, a głównym celem pracy stolarza jest przede wszystkim wykonywanie różnego rodzaju sprzętów z drewna. Mogą to być meble, elementy stolarki budowlanej, a także wyroby o przeznaczeniu dekoracyjnym lub użytkowym. Jedna z najczęściej spotykanych specjalizacji obejmuje naukę w zawodzie stolarza meblowego.

Stolarz w trakcie nauki musi posiąść fachową wiedzę praktyczną oraz teoretyczną. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna umieć nie tylko wykonać czy naprawić mebel, ale także musi doskonale rozpoznawać poszczególne gatunki drewna i znać przeznaczenie podstawowych środków wykorzystywanych w stolarstwie, takich jak: kleje, lakiery, farby oraz bejce.

Praca w zawodzie stolarza nie jest dla wszystkich, dlatego warto wziąć pod uwagę własne predyspozycje. Najlepszym kandydatem do wykonywania tej profesji będzie osoba posiadające sprawne, zręczne ręce oraz dobrą koordynację wzrokowo-ruchową. Co więcej, stolarz powinien też umieć biegle posługiwać się podstawowymi urządzeniami mechanicznymi, a ponadto niezwykle ważną umiejętnością jest odczytywanie rysunków technicznych.

Obecnie na rynku istnieje wiele placówek organizujących szybkie kursy w zawodzie stolarza. Takie szkolenia przygotowują do rozpoczęcia pracy zawodowej. Kurs dla stolarza to koszt kilkuset złotych, przy czym w cenę mogą być już wliczone materiały dydaktyczne i urządzenia niezbędne do odbywania zajęć praktycznych. Niekiedy w cenę takiego kursu wlicza się też ubezpieczenie.

Tytuł zawodowy stolarza można uzyskać już po ukończeniu nauki w technikum lub szkole zawodowej. Następnie można podnosić stopniowo swoje kwalifikacje, przystępując między innymi do egzaminu kwalifikacyjnego umożliwiającego zdobycie tytułu czeladnika, a później mistrza w zawodzie. Aby ubiegać się o przystąpienie do takiego egzaminu, należy zgłosić się do okręgowej Izby Rzemieślniczej.

Do egzaminu czeladniczego mogą przystąpić osoby, które ukończyły naukę zawodu u rzemieślnika i przeszły przez kurs teoretyczny w szkole. Ponadto konieczne jest posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum (lub ośmioletniej szkoły podstawowej). Natomiast do egzaminu mistrzowskiego może przystąpić osoba, która uzyskała już tytuł czeladnika (lub równorzędny w zawodzie). Tego rodzaju egzaminy składają się z części praktycznej i teoretycznej.